Liên kết hữu ích
HUST
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường
 
IAEA
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế
 
VINATOM
Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
 

VARANS
Cục Kiểm soát An toàn Bức xạ & Hạt nhân

VAEA
Cục Năng lượng Nguyên tử

THƯ NGỎ

Thư ngỏ

Từ khi Bộ môn Vật lý Hạt nhân được thành lập năm 1970, Kỹ thuật Hạt nhân tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội là một Chương trình đào tạo về hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam. Trải qua nhiều khó khăn, thăng trầm, Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường đã trưởng thành và trở thành đơn vị đào tạo chủ chốt cho nguồn nhân lực kỹ thuật hạt nhân của Việt Nam.

Để ngày càng nâng cao chất lượng giảng dạy, Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường luôn tăng cường hơn nữa tính hiện đại của Chương trình đào tạo, tăng cường cách tiếp cận liên ngành, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên và cán bộ để có thể đạt những thành tích cao trong các hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học.

Với mục tiêu xây dựng Viện ngày càng vững mạnh, các thế hệ cán bộ đã và đang cố gắng hết mình, toàn tâm toàn ý, tạo ra môi trường giảng dạy ngày càng hiện đại, thuận tiện, thân thiện và năng động. Viện luôn sẵn sàng hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước trong sự nghiệp công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học chung của đất nước.

Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường nhiệt liệt đón chào các bạn sinh viên. Các bạn hãy đến và thử nghiệm, tự khẳng định mình và trở thành một phần của Chương trình Quốc gia “Sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình ở Việt Nam”. Các bạn hãy bắt đầu tại Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường.

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KỸ THUẬT HẠT NHÂN VÀ VẬT LÝ MÔI TRƯỜNG

TS. TRẦN KIM TUẤN