LIÊN KẾT HỮU ÍCH
HUST
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường
 
IAEA
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế
 
VINATOM
Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
 

VARANS
Cục Kiểm soát An toàn Bức xạ & Hạt nhân

VAEA
Cục Năng lượng Nguyên tử

Sản phẩm nghiên cứu khoa học

Các sản phẩm nghiên cứu khoa học của Viện

Đầu dò khí kích thước lớn đầu tiên tại Việt Nam ( Chế tạo tại Viện KTHN & VLMT)

GND-H1 (năm 2003), GND-H2 (năm 2005)

Đầu dò khí thế hệ thứ 3

Hệ quan trắc son khí sử dụng Laser tán xạ ngược

Buồng Ion hóa