Liên kết hữu ích
HUST
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường
 
IAEA
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế
 
VINATOM
Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
 

VARANS
Cục Kiểm soát An toàn Bức xạ & Hạt nhân

VAEA
Cục Năng lượng Nguyên tử

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Quá trình hình thành và phát triển

Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường được thành lập theo Quyết định số 1534/QĐ- BGDĐT ngày 04 tháng 04 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của nước ta về phát triển nhân lực kỹ thuật hạt nhân để đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực kinh tế, đời sống và môi trường, trong đó bao gồm cả việc xây dựng và sử dụng các nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam.

Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường có tiền thân là Bộ môn Vật lý Hạt nhân thuộc Khoa Toán Lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội được quyết định chính thức thành lập năm 1970. Việc thành lập Bộ môn Vật lý Hạt nhân (sau đổi tên thành Bộ môn Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường từ 24/02/2000) đã được Cố Giáo sư Bộ trưởng Tạ Quang Bửu, Giáo sư Thứ trưởng Hoàng Xuân Tùy, Giáo sư thứ trưởng Lê Văn Giạng, Giáo sư Hiệu trưởng Phạm Đồng Điện (cùng toàn thể Ban Giám hiệu trường ĐHBKHN), Giáo sư Nguyễn Đình Tứ (từ Viện Liên hợp Nghiên cứu Hạt nhân Đubna về), Giáo sư Nguyễn Như Kim (cựu chủ nhiệm khoa Lý-Điện ĐHBKHN), cùng Giáo sư Lê Băng Sương và một số nhà khoa học khác đã thảo luận và thống nhất trong cuộc họp ở tầng 1 nhà D (gần sân vận động Bách Khoa) vào một tối mùa đông năm 1967. Ngay tại cuộc họp này, phương hướng và mục tiêu đào tạo của Bộ môn đã được định rõ là:

- Ứng dụng đồng vị phóng xạ trong công nghiệp

- Chuẩn bị cho lĩnh vực điện hạt nhân ở nước ta

Nhìn lại chặng đường ba mươi lăm năm phát triển và trưởng thành, Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường - tuy không đông về số lượng - nhưng luôn theo đúng phương hướng và mục tiêu sáng suốt này nên đã có những đóng góp xứng đáng trong công tác đào tạo và nghiên cứu ứng dụng phục vụ thực tế sản xuất. Giáo sư Lê Băng Sương là người được giao nhiệm vụ xây dựng Bộ môn ngay từ năm 1967 và chính thức là chủ nhiệm Bộ môn suốt 26 năm liên tục cho tới khi nghỉ hưu (từ năm học 1967-1970 đến tháng 8-1995). Những người có công lao đặc biệt lớn trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học cho Bộ môn là Cố Giáo sư Bộ trưởng Tạ Quang Bửu, Giáo sư Thứ trưởng Hoàng Xuân Tùy, Giáo sư Thứ trưởng Lê Văn Giạng, Giáo sư Hiệu trưởng Phạm Đồng Điện, Giáo sư Lê Băng Sương, Giáo sư Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu và Cố Giáo sư Bộ trưởng Nguyễn Đình Tứ.