LIÊN KẾT HỮU ÍCH
HUST
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường
 
IAEA
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế
 
VINATOM
Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
 

VARANS
Cục Kiểm soát An toàn Bức xạ & Hạt nhân

VAEA
Cục Năng lượng Nguyên tử

SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016

  DANH SÁCH SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2015-2016 STT Họ và Tên Lớp Giáo viên hướng dẫn ...

Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015

  STT Họ và tên Lớp Hình thức 1.       Phạm Duy Báo Hoàng Hiếu KTHN K57 Trình bày báo cáo ...