THÔNG TIN LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG VIỆN KỸ THUẬT HẠT NHÂN VÀ VẬT LÝ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Phòng 404 - Nhà C10- Đại học Bách Khoa Hà Nội – Số 1 - Đại Cồ Việt - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 436231449

Email: sneep@hust.edu.vn

Facebook:    https://www.facebook.com/pages/Viện-Kỹ-thuật-Hạt-nhân-và-Vật-lý-Môi-trường-ĐH-Bách-Khoa-Hà-Nội/736077793137734?sk=timeline 

KS. Trần Lê Hoa

Các công việc đảm nhiệm:

  • Công tác đào tạo

  • Kế toán

  • Các hoạt động khác

Tel: (+84) 436231449

E-mail: hoa.tranle@hust.edu.vn

 

CN. Trần Thị Liên

Các công việc đảm nhiệm:

  • Công tác hành chính, văn phòng

  • Thủ quỹ

  • Các hoạt động khác

Tel: (+84) 436231449

E-mail: lien.tranthi@hust.edu.vn

Liên kết hữu ích
HUST
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường
 
IAEA
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế
 
VINATOM
Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
 

VARANS
Cục Kiểm soát An toàn Bức xạ & Hạt nhân

VAEA
Cục Năng lượng Nguyên tử