LIÊN KẾT HỮU ÍCH
HUST
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường
 
IAEA
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế
 
VINATOM
Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
 

VARANS
Cục Kiểm soát An toàn Bức xạ & Hạt nhân

VAEA
Cục Năng lượng Nguyên tử

Hướng nghiên cứu

 Các hướng nghiên cứu chính của Viện

  • Kỹ thuật năng lượng hạt nhân.
  • Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong các lĩnh vực kinh tế và môi trường (y học hạt nhân, máy gia tốc, phân tích thành phần v.v..)
  • An toàn bức xạ.
  • Vật lý môi trường (nghiên cứu son khí bằng kỹ thuật LIDAR, quan trắc môi trường: điện từ trường, bụi, ồn..)
  • Kiểm tra không phá hủy mẫu bằng các nguồn phóng xạ, siêu âm...