LIÊN KẾT HỮU ÍCH
HUST
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường
 
IAEA
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế
 
VINATOM
Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
 

VARANS
Cục Kiểm soát An toàn Bức xạ & Hạt nhân

VAEA
Cục Năng lượng Nguyên tử

HỢP TÁC - LIÊN KẾT

Hợp tác của Viện

Viện KTHN & VLMT ngoài nhiệm vụ đào tạo Kỹ sư hạt nhân còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Do đó, Viện tham gia hợp tác với nhiều đơn vị và công ty trong cũng như ngoài nước.

Viện tham gia hợp tác với các đơn vị như Viện Năng lượng Nguyên tử Việt nam, Cục Kiểm soát An toàn và Bức xạ Hạt nhân, Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân, Bệnh viện K, Bệnh viện 108...

Ngoài ra, viện cũng hợp tác đào tạo với các công ty Toshiba, Mitsubishi trong lĩnh vực đào tạo nhân lực cho Nhà máy điện hạt nhân trong tương lai.

Đón nhận quà tặng của Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân, 5 - 2006

Sinh viên Viện tham quan Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân, 11 - 2010

Hội thảo về công nghệ trọng điểm giữa ĐHBK Hà Nội và

Viện công nghệ tiên tiến Hàn Quốc, 1 - 2006

Lễ phát học bổng Toshiba và khai giảng khóa đào tạo

Kỹ thuật Nhà máy điện hạt nhân, 10 - 2007