LIÊN KẾT HỮU ÍCH
HUST
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường
 
IAEA
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế
 
VINATOM
Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
 

VARANS
Cục Kiểm soát An toàn Bức xạ & Hạt nhân

VAEA
Cục Năng lượng Nguyên tử

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

 NĂM HỌC 2016-2017

 

STT

Họ và Tên

Lớp chủ nhiệm

1.

Cô  Trương Minh Anh

KTHN K57

2.

Thầy  Lê Anh Đức

KTHN K58

3.

Thầy  Nguyễn Thế Phùng

KTHN K59

4.

Thầy Bùi Ngọc Hà

KTHN K60