Liên kết hữu ích
HUST
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường
 
IAEA
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế
 
VINATOM
Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
 

VARANS
Cục Kiểm soát An toàn Bức xạ & Hạt nhân

VAEA
Cục Năng lượng Nguyên tử

BIỂU MẪU DÀNH CHO CÁN BỘ

Hướng dẫn báo cáo thực tập kỹ thuật

 Download hướng dẫn báo cáo thực tập kỹ thuật tại đây.

Lịch trình giảng dạy

Các thầy cô có thể download mẫu lịch trình giảng dạy tại đây.

Phiếu nhận xét Luận văn tốt nghiệp

Các thầy cô có thể donwload mẫu  nhận xét Luận văn tốt nghiệp tại đây.

Mẫu thay đổi giờ giảng

Các thầy cô có thể download Mẫu thay đổi giờ giảng tại đây.

Mẫu đề thi đáp án

 Mẫu đề thi đáp án xin xem tại đây