LIÊN KẾT HỮU ÍCH
HUST
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường
 
IAEA
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế
 
VINATOM
Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
 

VARANS
Cục Kiểm soát An toàn Bức xạ & Hạt nhân

VAEA
Cục Năng lượng Nguyên tử

BAN CỐ VẤN HỌC TẬP

1.      Ban Cố vấn học tập:

 

1.    TS. Trần Kim Tuấn

2.    TS. Nguyễn Văn Thái

 

2.      Lịch trực BLĐ Viện và Cố vấn học tập năm học 2016-2017.

 

Lịch trực

Họ và tên

Phòng

Thứ 2: 08:30-11h00

Nguyễn Văn Thái

405-C10

Thứ 3:  08:30-11:00

Trần Kim Tuấn

402 - C10

Thứ 4: 13:30-16:00

Nguyễn Văn Thái

405 - C10

Thứ 5:  13:30-16:00

Nguyễn Văn Thái

405 - C10

Thứ 6:  8:30-11:00

Trần Kim Tuấn

402 - C10