LIÊN KẾT HỮU ÍCH
HUST
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường
 
IAEA
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế
 
VINATOM
Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
 

VARANS
Cục Kiểm soát An toàn Bức xạ & Hạt nhân

VAEA
Cục Năng lượng Nguyên tử

Đề tài nghiên cứu khoa học

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2012

Hoạt động Nghiên cứu khoa học, Chuyển giao công nghệ và Lao động sản xuất của ViệnKTHN & VLMT được thực hiện tốt và hiệu quả. Trong những năm qua, các cán bộ của Viện chủ trì thực hiện nhiều đề...

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2013

Đề tài cấp trường: Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng giản đồ chiếu thực cho máy phát tia X, MHF-200D trên vật liệu Fe có bề dày tương ứng từ 5mm đến 25mm. Chủ nhiệm đề tài : ThS. Lương Hữu...

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2011

  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2011 1. Chế tạo mô hình hai vòng tuần hoàn lò phản ứng hạt nhân nước áp lực (PWR). Khảo sát các chế độ làm việc của thiết bị trao đổi nhiệt ở các...

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2010

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2010   STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 1 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm thiết bị kiểm tra các mẫu sữa hộp ...

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2009

    STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 1 Buồng bảo vệ bức xạ nhiễu ở vùng năng lượng thấp KS. Nguyễn Thế Phùng 2 Nghiên cứu thiết kế chế tạo...