Liên kết hữu ích
HUST
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường
 
IAEA
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế
 
VINATOM
Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
 

VARANS
Cục Kiểm soát An toàn Bức xạ & Hạt nhân

VAEA
Cục Năng lượng Nguyên tử

Đào tạo sau đại học

Chương trình Đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân cung cấp cho học viên một số kiến thức cơ sở nâng cao về Kỹ thuật hạt nhân, đặc biệt là ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân trong đời sống. Sau khi tốt nghiệp, học viên có phương pháp tư duy hệ thống, có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vững chắc. Với các học viên ME được trang bị kỹ năng thực hành, khả năng thích ứng với môi trường kinh tế-xã hội, giải quyết những vấn đề khoa học và kỹ thuật tại đơn vị công tác.